EU 9/17 EK Konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku, T: 21. 4. 2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o hodnocení směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran o uplatňování a provádění této směrnice zejména v souvislosti s otázkou, zda směrnice:
• dostatečně splňuje na úrovni EU svůj cíl – zajistit odpovědnost bez zavinění na straně výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku
• stále odpovídá aktuálním potřebám zainteresovaných stran
• plní svůj účel s ohledem na aktuální technologický vývoj – internet věcí, autonomní systémy apod.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048&lang=cs .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 21. 4. 2017.

Související soubory