EU 58/15 Konzultace ke společnému základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB); T:13. 12. 2015

Evropská komise zahájila konzultaci určenou pro veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Cílem této konzultace je diskutovat aktuální stav a spravedlivější nastavené dílčích parametrů v této oblasti.

Evropská komise zahájila konzultaci určenou pro veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Cílem této konzultace je diskutovat aktuální stav a spravedlivější nastavené dílčích parametrů v této oblasti.

Prioritou současné Evropy je podporovat trvale udržitelný růst a investice v rámci spravedlivější a hlubší spolupráce a jednotného trhu. Evropská unie potřebuje rámec pro spravedlivé a efektivní zdanění podnikových zisků, aby se daňové zatížení rozložilo spravedlivě a podpořilo udržitelný růst a investice za diverzifikaci financování zdrojů evropského hospodářství.

Základním prvkem spravedlivého a efektivního daňového systému je zdanění firem. Daně jsou důležitým zdrojem příjmů pro členské státy a důležitým faktorem ovlivňující obchodní rozhodnutí, například co se týká investic, výzkumu a rozvojových aktivit.

Současná pravidla pro zdanění firem jsou již přizpůsobena aktuálním potřebám. Daň z příjmu je zdaněna na národní úrovni, ale ekonomické prostředí se stalo více globalizované, mobilní a digitální. Obchodní modely a struktury společnosti se staly více komplexními, což usnadňuje přesun zisků. Avšak díky tomu je obtížnější zjistit, která země má zdanit příjmy nadnárodní společnosti.

Některé firmy využívají této situace a snaží se přesouvat zisky do nejnižší daňové jurisdikce a minimalizovat jejich celkový přínos daně. Skutečnost, že velké a ziskové nadnárodní společnosti odvádí malé procento daně ve vztahu k jejich příjmu, zatímco mnozí občané jsou i přes svůj nízký příjem vysoce zdaněni, způsobila nespokojenost veřejnosti. Je nutné omezit zneužívání korporační daně a lépe řešit daňové plánování a přezkum zdanění právnických osob.

V současné době jsou mnohé společnosti předmětem dvojího zdanění svých příjmů ve více než jednom členském státu. Daňová pravidla jsou neefektivní. Jsou velmi nevýhodná pro menší firmy, které jsou páteří evropské ekonomiky. Vytvářejí nejistoty, kdy podniky potřebují právní jistotu a možnost investování. Zvýšení již tak vysokého daňového zatížení práce brzdí růst.

Současný nedostatek koordinace v oblasti zdanění mezi členskými státy vytváří překážky pro společnosti působící v rámci jednotného trhu, které jsou konfrontovány s 28 různými daňovými základy. 18. března Komise navrhla balík opatření k vytvoření větší transparentnosti ve zdanění firem v EU. Toto sdělení stanoví více komplexní evropský přístup ke zdanění firem.

Konzultační dokument k této problematice v anglickém jazyce a zmíněné sdělení Komise v anglickém i českém jazyce naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 13. prosince 2015.

Související soubory