EU 28/16 Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU; T: 31. 5. 2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se účinného insolvenčního rámce v EU. Tato konzultace si klade za cíl získat názory zúčastněných stran a subjektů na klíčové aspekty v oblasti insolvenčních řízení, s ohledem na společné zásady i standardy, které by mohly zajistit, aby vnitrostátní insolvenční rámec fungoval efektivně, zejména v přeshraničním kontextu.

Tato konzultace se týká hlavních překážek v oblasti insolvenčních řízení. Zaměřuje se zejména na tato témata:

  • efektivní organizace postupů restrukturalizace dluhů;
  • zdůvodňování a samotný postup při oddlužování podnikatelů (a jeho možné rozšíření na spotřebitele).

Kromě těchto dvou oblastí politiky se konzultace dotýká některých prvků souvisejících s účinností rámců insolvenčního práva, které mohou mít zvláštní význam pro vnitřní trh či integraci kapitálových trhů. Tyto rámce by měly pomoci maximalizovat výši prostředků, které se věřitelům, akcionářům a dalším zúčastněným stranám podaří získat zpět.

Odpovědi budou využity při výběru aspektů, které budou zahrnuty v legislativním podnětu a dalších případných opatřeních v této oblasti. Legislativní iniciativu, jež bude rámcem pro nový přístup k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků, oznámila Komise ve svém pracovním programu na rok 2016. Kromě odpovědí získaných touto konzultací budou zohledněny výsledky externí studie provedené jménem Komise a další důkazy a analýzy.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 31. 5. 2016.

Související soubory