EU 17/17 EK Konzultace o boji proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků, T: 19. 5. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci zabývající se bojem proti podvodům a falšování bezhotovostních platebních prostředků. Evropská komise se ve svém sdělení z roku 2015 s názvem The European Agenda on Security zavázala k přezkoumání a případnému rozšíření legislativy upravující potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků, a to zejména za účelem zohlednění nových forem trestné činnosti a padělatelství v oblasti finančních nástrojů, snížení výskytu podvodů a odrazení od potenciální trestné činnosti. Komise si od toho slibuje posílení důvěry spotřebitelů v jednotný digitální trh a efektivní posílení ochrany dat. Problematika boje proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků je v současnosti upravena rozhodnutím Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků. Účelem této konzultace je shromáždit názory od zúčastněných stran na fungování stávajících právních předpisů a na potřebu reagovat na rozvíjející se nové formy podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 19. 5. 2017.

Související soubory