EU 17/20 Baterie – aktualizace předpisů EU T:3.7.2020

Evropská komise zahájila konzultaci k počátečnímu posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k aktualizaci předpisů EU týkajících se baterií.

Předpisy EU, které se snaží minimalizovat škodlivé účinky baterií na životní prostředí, se vztahují na celý životní cyklus – od jejich návrhu a výroby až k opětovnému použití a recyklaci. V souladu s tzv. Zelenou dohodou pro Evropu a dalšími opatřeními týkajícími se udržitelnosti je účelem této iniciativy aktualizovat předpisy EU a zajistit:

  • aby se všechny baterie vyráběly udržitelným způsobem (tj. při nízké spotřebě zdrojů a malém množství odpadu) a byly snadno recyklovatelné
  • a aby všechny baterie používané na rostoucím trhu s elektrickými vozidly odpovídaly normám udržitelnosti.

Níže naleznete dokument – EU 17_20 EK Baterie – aktualizace předpisů EU v anglickém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz do 3. 7. 2020.

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/