98/15 Novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); T: 5.6.2015

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh právní úpravy, jehož cílem je odstranit problémy, které se vyskytují v praxi. Hlavním cílem je tedy především důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, posílení dohledových pravomocí ministerstva nad insolvenčními správci, snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů, regulace komerčních subjektů způsobilých negativně ovlivnit konkrétní insolvenční řízení a intenzivnější ochrana před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.

Související soubory