93/19 NV o seznamu evropských významných lokalit; T: 29.7.2019

Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je potřeba zajištění ochrany přírodovědecky významných území a odstranění trvajícího deficitu vůči požadavkům vyplývajícím ze směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, vzniklého v důsledku nezařazení lokality Louky u Přelouče do národního seznamu evropsky významných lokalit a doposud nedoplněného přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany již existující Evropsky významné lokality Porta Bohemica. Obě lokality patří mezi hlavní důvody, pro které Evropská komise již zahájila vůči České republice tzv. infringementové řízení v oblasti implementace výše uvedené směrnice.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/