77/14 Návrh Strategie správy rádiového spektra; T: 10.6.2014

Mezi hlavní součásti Strategie patří především opatření směřující k podpoře a rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu včetně dalších aplikací poskytovaných vysokorychlostními sítěmi mobilní i pevné povahy; digitálního televizního a rozhlasového vysílání, bezpečnostních a tísňových komunikací, způsobů nakládání se spektrem zaměřených na zvýšení efektivity a flexibility využití spektra a posílení hospodářské soutěže, včetně uplatnění postupů sdílení kmitočtů charakteru technického i procesně administrativního.

Opatření k podpoře a dalšímu rozvoji vysokorychlostního přístupu směřují především k rozšíření dostupnosti dalších částí rádiového spektra pro tyto služeb, a to jak pro jeho licencované i bezlicenční využití širokopásmovými přístupovými sítěmi FWA/BWA vč. WiFi. Souvisejícím navrhovaným opatřením je provedení analýzy platného systému poplatků za využívání rádiového spektra, včetně návrhu jeho změny pro větší zohlednění odlišností ekonomické hodnoty jeho jednotlivých částí.

Jedním z prvních konkrétních opatření navrhovaných ve Strategii je provedení výběrového řízení na kmitočty z pásem 1800 MHz a 2600 MHz neprodané ve výběrovém řízení v roce 2013 (dále jen „Aukce 2013“). Záměrem Úřadu je zahájit výběrové řízení ještě v roce 2014 s tím, že úhradu ceny za prodané kmitočty lze reálně očekávat v 1. polovině roku 2015 (předpokládaná vyvolávací cena bude na úrovni v souhrnu cca 950 mil. Kč). Výběrové řízení bude věcně a podmínkami navazovat na Aukci 2013.

Související soubory