71/15 NV o bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu; T: 6.5.2015

Navrhovanou právní úpravou budou dotčeni provozovatelé objektů zařazených do skupiny A nebo skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií (sněmovní tisk č. 399).

Cílovým stavem je zachování systému fyzické ochrany objektů zařazených do skupiny A nebo skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií (sněmovní tisk č. 399) a zajištění metodicky jednotného postupu při zpracování obsahu plánů fyzické ochrany dotčených objektů. Návrh vyhlášky zároveň nepřináší žádný nárůst administrativní zátěže při zpracování stanovené bezpečnostní dokumentace, jelikož nestanoví nové požadavky oproti současnému stavu.

Související soubory