70/20 Věcný záměr energetického zákona T:3.7.2020

Věcný záměr energetického zákona je předkládán na základě Legislativního plánu vlády ČR a vychází z tezí, které byly předloženy vládě v říjnu 2019. Nutnost nové koncepce právní úpravy v energetickém sektoru ve formě zákona vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího energetického zákona a z vývoje energetického trhu.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 7. 2020 v přiloženém formuláři.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/