7/19 Navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky ve Lvově; T: 29.1.2019

Materiál je reakcí na situaci na českém trhu práce a problémy českých zaměstnavatelských subjektů se získáváním konkrétní pracovní síly. Režim Ukrajina byl vytvořen v roce 2016 jako nástroj výběru řádově většího počtu příchozích cizinců a v praxi se osvědčil jako nástroj cílené pracovní migrace pro konkrétní podniky a konkrétní nedostatkové profese v oblasti středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců. Navrhované opatření, tj. navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty v rámci Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny na 40 000 žádostí ročně, vychází z dosavadních zkušeností s tímto migračním režimem.

Soubory