6/14 Návrh zákona o regulaci prostituce; T: 11.2.2014

Předkladatelem je Zastupitelstvo Hl. m. Prahy. Cílem návrhu zákona je stanovit pravidla provozování (vykonávání a nabízení) prostituce tak, aby tento patologický jev nebyl veřejností pociťován jako problém veřejného pořádku, včetně stanovení kontroly dodržování právní regulace prostituce.

Související soubory