61/19 Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020; T: 13.5.2019

Úkol vychází z implementačních zásad materiálu č.j. 492/18 schváleného usnesením vlády ze dne 4. září 2018 č. 562.

Soubory