53/17 NV kterou se provádí zákon o silniční dopravě; T: 26.4.2017

Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), který reaguje na novelu zákona. V souvislosti se zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, mění návrh zákona dosavadní označení dokladu o zaplacení na doklad o přepravě. Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška specifikuje obsah těchto dokumentů, je žádoucí, aby novela prováděcí vyhlášky nabyla účinnosti shodně s novelou zákona, a proto je návrh novely prováděcí vyhlášky předkládán již v průběhu legislativního procesu novely zákona.

Významným bodem novely vyhlášky je stanovení povinných náležitostí dokladu o přepravě v případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího s ohledem na nové zmocňující ustanovení § 21 odst. 8 zákona. Tímto dojde k přiblížení ochrany cestujícího u této formy taxislužby jako při provozování standardní formy taxislužby, přičemž v tomto případě se z logiky poskytování přepravy vozidlem cestujícího nebude jednat o výstup z taxametru.

Související soubory