5/19 Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví; T: 25.1.2019

Došlo tak k úpravě původně zařazeného bodu do Výhledu legislativních prací na léta 2018–2020 – Věcný záměr zákona o Národním zdravotnickém informačním systému, a to z důvodu nutnosti řešit elektronizaci zdravotnictví jako celek, nikoliv pouze jednu jeho komponentu, kterou Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je. NZIS je jednou ze základních komponent informační infrastruktury elektronického zdravotnictví (IIeZ), neboť od jeho zdrojů dat jsou odvozeny autoritativní registry jako zdroje autoritativních dat elektronického zdravotnictví (navrhovaná právní úprava pak bude obsahovat i definici autoritativních registrů i autoritativních dat). Spojení zákonné úpravy definující NZIS a jeho role se zákonem o elektronizaci zdravotnictví je tak efektivní a věcný záměr zákona bude konzistentně pokrývat klíčové komponenty a funkce elektronického zdravotnictví (EZ).

Soubory