49/15 NV o uveřejňování vyhlášení pro účely ZVZ; T: 15.4.2015

Primárním účelem navrhované novely je umožnit zadavatelům změnu profilu zadavatele bez nutnosti zajistit migraci velkého objemu informací a dokumentů k veřejné zakázce. Dle stávající právní úpravy není zadavatel oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele. Výjimkou jsou pouze případy, kdy zadavatel využívá elektronické tržiště veřejné správy rovněž jako svůj profil zadavatele. V případě, že se zadavatel rozhodne změnit svůj profil zadavatele, musí zajistit, aby všechny veřejné zakázky a informace o nich uveřejněné na původním profilu zadavatele byly převedeny na profil nový. Pouze u veřejných zakázek, u kterých se nemění stav – to znamená, že bylo ukončeno plnění a uveřejněna skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů – je možné, aby byly ponechány na původním profilu s tím, že na platném profilu musí být uveřejněn přímý odkaz na tyto ukončené veřejné zakázky.

Související soubory