44/19 Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 až 2022; T: 9.4.2019

Předkládaný materiál se zabývá možnostmi odstranit již existující administrativní povinnosti nebo korigovat nastavený systém v platných právních předpisech s výhledem do roku 2022. U návrhů je patrná snaha zamezit vzniku administrativní zátěže již v procesu jejich tvorby. Jedná se o otevřený dokument, který se v průběhu období může měnit vlivem změn v legislativním procesu. Navrhovaná opatření pro roky 2021 a 2022 budou jednotlivé resorty a úřady dále zpřesňovat.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/