42/10 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rybníkářství; T: 9. 3. 2010

Důvodem předložení novely je, že v závěru legislativního procesu při přijetí vyhlášky č. 20/2010 Sb. došlo k chybnému posunutí nabytí účinnosti novelizačního bodu 7 – Přílohy č. 1 vyhlášky – a to na 1. ledna 2011.

Tento nesprávný posun vede k tomu, že by vedení evidence o hospodaření v rybníkářství a v rybářském revíru za rok 2010 nezahrnovalo v plném rozsahu všechny údaje nově požadované Evropskou unií. Přijetí předložené novely tak umožní příslušným rybářským orgánům vyžadovat vedení evidence v plném rozsahu již za rok 2010.    

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory