41/13 Metodika přípravy veřejných strategií; T: 13.3.2013

Dodatečně byla vložena příloha k předkládací zprávě!

Cílem Metodiky přípravy veřejných strategií je především:

· představit obecně vhodný a aplikovatelný postup tvorby strategických dokumentů v české veřejné správě,

· odstranit klíčové nedostatky dosavadní tvorby strategických dokumentů ve veřejné správě,

· zvýšit transparentnost a objektivitu informací souvisejících s přípravou strategií na horizontální i vertikální úrovni,

· přispět k tomu, aby rozhodovatelé měli k dispozici relevantní podklady nezbytné pro odpovědné strategické rozhodnutí,

· sjednotit postup tvorby strategických dokumentů, zvýšit kvalitu vytvářených strategických dokumentů a zajistit jejich lepší konzistentnost.

Související soubory