35/10 Provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury po přistoupení; T: 23.2.2010

Ke koordinaci kosmických aktivit České republiky v návaznosti na společná jednání navrhují ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr dopravy do 31. července 2010 společně s ministrem průmyslu a obchodu zřídit Řídící výbor, jehož činnost by do zřízení Národní kosmické agentury vedli. Z výše uvedených důvodů dále navrhují, aby v rámci Řídícího výboru pro koordinaci kosmických aktivit ČR byla zajištěna úzká spolupráce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu s ministrem životního prostředí, ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a vládním zmocněncem pro kandidaturu České republiky na umístění Úřadu pro dohled nad evropskými globálními navigačními družicovými systémy a s vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy s přihlédnutím k jejich působnosti, zejména místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem pro evropské záležitosti.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu předloží vládě ve lhůtě do 31. prosince 2011 návrh na zřízení Národní kosmické agentury.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory