323/10 Způsob koordinace kosmických aktivit vlády České republiky; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN 22.12.2010

V průběhu srpna 2010 se podařilo MD, MŠMT a MPO dosáhnout dohody ke koordinaci kosmických aktivit, tzn. že veškeré kosmické aktivity budou koordinovány MD. MD je jediným resortem, který má potřebné kompetence ke komplexní ochraně předmětných veřejných zájmů a má zároveň v rámci vlastní organizační struktury kompetentní odborně i personálně obsazený odbor (Odbor kosmických technologií a družicových systémů).

Členství v ESA ukazuje, že kosmické aktivity nejsou jen vědeckou disciplínou, ale že se jedná především o hospodářskou disciplínu s obrovským politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem a pro české hospodářství zajišťuje zvýšení konkurenceschopnosti. I pro EU dnes znamená oblast kosmických aktivit politickou a hospodářskou výzvu, jejíž plnění je jednou z možností řešení hospodářské krize a upevnění pozice EU v celosvětovém hospodářství.

Pro účinnou koordinaci oblasti kosmických aktivit vláda ČR ukládá ministru dopravy zřídit Koordinační radu ministra dopravy pro kosmické aktivity (dále jen „Koordinační rada“), která bude koordinovat veškeré kosmické aktivity vlády ČR. Do působnosti Koordinační rady budou spadat oblasti dle Statutu (viz část III.a materiálu). Ministr dopravy bude reprezentovat ČR na Radě EU pro vesmír a vůči ESA na nejvyšší úrovni, dále bude vykonávat funkci kontaktního místa vůči ESA, koordinovat spolupráci ČR s ESA a také předsedat české části Czech-ESA Task Force. Koordinační rada bude zřízena ministrem dopravy do 1. února 2011 a v téže lhůtě zahájí svou činnost.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.