283/10 NV o používání tabákových nálepek; T: 25.11.2010

Zákon o spotřebních daních je novelizován z důvodu transpozice směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES. Ze změn, které vyplynuly z povinné implementace výše uvedené směrnice do zákona o spotřebních daních, se vyhlášky dotýkají změny definic tabákových výrobků. Zákon také zrušuje regulaci předzásobení se cigaretami při změně spotřební daně z cigaret, která se dostala do zákona schválením poslaneckého pozměňovacího návrhu, s nímž vyslovilo Ministerstvo financí zásadní nesouhlas. Z důvodu zrušení regulace předzásobení je třeba zrušit zavedené vzory formulářů. Dále se v souvislosti s nabytím účinnosti Daňového řádu nahrazuje dosud užívaný pojem „zaměstnanec, který pracuje v celním úřadě,“, případně „zaměstnanec, který pracuje v celním ředitelství,“ pojmem „úřední osoba celního úřadu“, případně „úřední osoba celního ředitelství“. Navrhovaná právní úprava dále reaguje na skutečnost, že na základě vyhlášky č. 174/2008 Sb., o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993, skončila planost těchto mincí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory