281/10 Podpora rozvoje a obnovy fakultních nemocnic; T: 16.11.2010

V průběhu plnění cílů programu byly v roce 2009 a 2010 do programu zařazeny „Strategické investice“, které byly schváleny vládou ČR a tím došlo ke změně časového harmonogramu realizace a věcných parametrů programu.

Materiál obsahuje stručnou charakteristiku programu reprodukce majetku a výčet nejvýznamnějších investičních akcí včetně „Cíle výdajového titulu“, „Harmonogramu přípravy a realizace výdajového titulu“ a „Souhrnnou bilanci potřeb a zdrojů financování programu“.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory