27/08 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva člení aktivity vyvíjené v souvislosti se zavedením eura na úkoly již zpracované, dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce a na úkoly zahajované či plněné průběžně.

Jako úkoly, které byly již zpracovány, jsou uvedeny hlavní principy Obecného zákona, příprava nového zákona o ČNB, metodika zaokrouhlování a zarovnávání, propočty rozpočtových dopadů různých způsobů zarovnávání finančních částek a spuštění oficiální internetové stránky k euru. Prioritními úkoly pro rok 2008 jsou nástroje na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen a doporučené postupy pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura. Mezi průběžně plněnými a nově zahajovanými úkoly lze za nejdůležitější považovat přípravu právního prostředí a přípravu finančního sektoru na zavedení eura.

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

PŘIPOMÍNKY

Připomínky prosím zašlete nejpozději do 7.3.2008.          pripominkovani@komora.cz

Související soubory