264/11 Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; T: 4.11.2011 do 12.00 hod.

Změna a doplnění úpravy registru a registrace silničních vozidel obsahující zejm. novou úpravu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla (tzv. přeregistrace), jednotlivých druhů vyřazení vozidla z registru, možnost přidělování registračních značek „na přání“ nebo možnost převodu registrační značky mezi vozidly nebo ponechání registrační značky vozidlu i po jeho přeregistraci; Nová úprava schvalování typu silničních vozidel a jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků; Zpřesnění právní úpravy provozování stanic technciké kontroly a stanic měření emisí, provozovatelů STK a SME a kontrolních techniků STK a mechaniků SME; Doplnění a změny úpravy jednotlivě dovážených vozidel; Úprava postihující a ztěžující neoprávněný zásah do tachometru (tzv. přetáčení tachometru); Dílčí implementace unijní úpravy silničních technických kontrol.