26/16 Novela zákona o odpadech; T: 19.2.2016

Současný zákon o odpadech upravuje podmínky pro konec odpadového režimu v § 3 odst. 6, přičemž obsažená základní kritéria převzatá z rámcové směrnice jsou formulována velmi obecně. Rámcová směrnice proto také vyžaduje, aby byla na základě těchto základních požadavků stanovena doplňující kritéria, což český zákon o odpadech nevyžaduje. To, zda došlo k naplnění požadavků § 3 odst. 6 zákona o odpadech, určuje v současné době provozovatel zařízení a s ohledem na obecnost těchto požadavků je velmi složité se v této problematice orientovat a to jak pro povinné subjekty, tak pro správní orgány.

Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Související soubory