26/13 NV o správné lékárenské praxi; T: 4.3.2013

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky o správné lékárenské praxi je aktualizovat pravidla správné lékárenské praxe, bližší podmínky provozu lékáren a podmínky pro zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče tak, aby tato úprava v souladu se zákonným zmocněním organicky navazovala na změny učiněné v zákoně o léčivech a aby tyto změny systematicky prováděla.Dotčenými subjekty jsou provozovatelé lékáren a další provozovatelé oprávnění k výdeji léčivých přípravků, poskytovatelé zdravotních služeb, farmaceuti a další zdravotničtí pracovníci, pacienti, kterým jsou vydávány léčivé přípravky, a dále pak Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to v rámci plnění jim svěřených úkolů při výkonu veřejné správy

Související soubory