26/19 Novela zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); T: 21.3.2019

Předmětem navrhované změny je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.

Soubory