231/15 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 29.10.2015

Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 1. prosince 2014 č. 989, kterým vláda schválila Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR.

Související soubory