230/20 Zřízení Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání a o zrušení MOPNZC; T:23.12.2020

MOPNZ je zřizován na základě potřeby aktualizovat koncepci a strategii meziresortního orgánu v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání. Oblast nelegální práce a kontrolní činnosti se od doby založení meziresortního orgánu významně proměnila. Do současné doby fungoval meziresortní orgán se zaměřením na cizineckou problematiku (MOPNZC). Z důvodu vývoje a současných směrů je nezbytné zaměřit činnost orgánu nejen na cizince, ale na téma nelegální práce v jejím širším kontextu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 12. 2020.

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/