218/14 NV podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů; T: 15. 12. 2014

Přijetím navrhované úpravy (jednak vyjmutím některých minerálních olejů z dosavadních výjimek a jednak omezením specifikace výjimek) by se mělo eliminovat zneužití minerálních olejů, jež nejsou upraveny jako pohonné hmoty, ale jsou určeny po příslušných úpravách pro jiné speciální použití. Pro konkrétnější představu podle účelu použití se například jedná o různé druhy olejů převodových, hydraulických, multifunkčních, ložiskových, kluzných, kompresorových, vývěvových, turbínových, dále oleje válcové, separační-formové nebo například oleje používané při obrábění, oleje řezné, chladící, pro tváření, emulgační, teplonosné, konzervační, aj.

Obchodníci, kteří by i nadále zneužívali výše uvedené minerální oleje, u kterých by byla zrušena výjimka ve značkování a barvení nebo jen značkování nebo omezena specifikace jejich použití pro výjimku, budou mít velmi omezené možnosti uvádět tyto oleje na trh jako pohonnou hmotu, neboť jejich odběratelé by následně mohli být postiženi vysokými sankcemi za to, že jimi prodávaná pohonná hmota nesplňuje právním předpisem stanovené podmínky (při kontrole pohonných hmot by mohla být taková záměna minerálního oleje za pohonnou hmotu nebo namíchání tohoto oleje do paliva odhalena, což by svědčilo i o skutečnosti krácení spotřební daně).

Navrhované zrušení některých výjimek ve značkování a barvení nebo pouze ve značkování minerálních olejů by přispělo k snížení daňových úniků v oblasti pohonných hmot tím, že by se na tyto minerální oleje vztahovala spotřební daň. Konkrétně se navrhují vyjmout z výjimky tyto minerální oleje: těžké plynové oleje s nižším obsahem síry pro ostatní účely s kódy nomenklatury 2710 19 41 a 2710 19 45 dále střední minerální oleje s kódy nomenklatury 2710 19 11 a 2710 19 15, které jsou určené k chemickému specifickému zpracování (např. vakuová destilace, redestilace, krakování, reformování, polymerizace, alkylace, isomerace, aj.). Dále minerální oleje pro chemické zpracování s kódy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35, těmi se rozumí těžké plynové oleje určené rovněž k specifickému nebo chemickému zpracování. Dále minerální oleje s kódy nomenklatury 2710 19 51 a 2710 19 55. V tomto případě se těmito oleji rozumí těžké topné oleje k specifickému nebo chemickému zpracování. Dále minerální oleje s kódy nomenklatury 2710 19 71 a 2710 19 75, rozumí se jimi mazací oleje a ostatní oleje určené rovněž pro chemické a specifické zpracování. Dále minerální oleje s kódem nomenklatury 2710 19 91, jde o minerální oleje používané zejména k obrábění kovů a uvolňování odlitků.

Související soubory