206/10 Novela o správních poplatcích za správní úkony katastrálních úřadů; T: 17.9.2010

Pokud se správních poplatků týká, příjmy státního rozpočtu za správní úkony katastrálních úřadů zpoplatněné správními poplatky dosahují ročně více než 500 mil. Kč (kapitola Všeobecná pokladní správa), konkrétně v loňském roce 596 mil. Kč, z toho 316 mil. Kč za vklady práv do katastru nemovitostí, 266 mil. Kč za poskytování veřejných listin a 14 mil. Kč za potvrzování geometrických plánů.

Správní poplatek za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí činí dle sazebníku správních poplatků 500 Kč. Správní poplatek byl v této výši stanoven v roce 1994 a za uplynulých 16 let nebyl nikdy zvýšen. Celkový příjem státního rozpočtu za správní úkony katastrálních úřadů vyjádřený ve stálých cenách stagnuje, přestože počet realizovaných správních úkonů se od roku 1994 zvýšil 2,5 násobně.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory