200/14 Zpráva k návrhu dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná; T: 14.11.2014

Pro DIAMO, s. p., je v současné době jediným zákazníkem pro prodej U v uranovém koncentrátu společnost ČEZ, a. s., se kterou byla v roce 2008 uzavřena dlouhodobá kupní smlouva, jejíž platnost končí v letošním roce.

Na ložisku byly potvrzeny další zásoby U, což umožňuje prodloužení těžby, ale v situaci stávajících nízkých cen U se plánuje pokles jeho výroby pro rok 2015 na 102 t, v roce 2016 na 91 t a v roce 2017 na 34 t U v uranovém koncentrátu. DIAMO, s. p., preferuje prodej U z pokračující výroby jedinému zákazníkovi, a to ČEZ, a. s. Proto probíhají jednání o prodloužení stávající kupní smlouvy, která však nejsou zatím dokončena, a to z důvodu stanovení výše smluvní ceny.

Dřívější odhad převisu nabídky U nad poptávkou pro nejbližší léta se zvýšil, což zhoršuje prognózu vývoje cen, tím se prodloužil odhad doby, kdy se situace obrátí a vznikne tlak na zvýšení dodávek U. Odhady odborníků se liší, ale zdá se pravděpodobné, že tato situace se nevytvoří náhle a bude pozvolna působit v období 2016 – 2020 s postupným růstem jeho cen.

Související soubory