194/15 NV o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou; T: 8.10.2015

Z dlouhodobého hlediska jsou pro obecní úřad přínosem příjmy ze správních poplatků. Pro odhad těchto příjmů bylo provedeno srovnání příjmů ze správních poplatků za provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu u obecních úřadů s porovnatelnou velikostí správního obvodu a hustotou obyvatelstva. Na základě tohoto vyhodnocení lze předpokládat průměrný příjem ve výši cca 7. 000,- Kč ročně.

Zvýšení nákladů ze strany uživatelů této veřejné služby se nepředpokládá, neboť výše správních poplatků zůstává dlouhodobě zachována a provedené analýzy dosud nesvědčí o potřebě jejich zvyšování. Naopak lze očekávat snížení nákladů uživatelů služby, a to vzhledem k přiblížení služby místu jejich pobytu nebo výkonu práce, čímž odpadnou náklady na dopravu, ale i náklady časové.

Související soubory