193/14 NV průměrné základní ceny zemědělských pozemků; T: 13.11.2014

Dotčenými subjekty jsou všichni vlastníci nebo nájemci zemědělských pozemků, u nichž došlo ke změně průměrné základní ceny zemědělských pozemků.

Přijetím předloženého návrhu vyhlášky se do průměrných základních cen zemědělských pozemků promítnou věcné změny, ke kterým došlo ve druhé polovině roku 2013 a v průběhu první poloviny roku 2014, a to v souvislosti s vydáním nové oceňovací vyhlášky a s aktualizací bonitačního mapování zemědělských pozemků. Do návrhu vyhlášky jsou rovněž zahrnuty průměrné základní ceny nově vzniklých katastrálních území.

Související soubory