18/16 NV elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek; T: 3.2.2016

Vyhláška musí v souladu se zmocňovacím ustanovením upravovat následující oblasti:

  • podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje,
  • podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje,
  • podmínky podávání, přijmu a otevírání nabídek, žádostí o účast, návrhu v soutěži o návrh prostřednictvím elektronického nástroje,
  • požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek,
  • požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech,
  • podmínky pro vydání certifikátu shody,
  • náležitosti a platnost certifikátu shody,
  • požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být elektronický nástroj provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje a
  • technické náležitosti profilu zadavatele.

 

Související soubory