18/20 Novela zákona o DPH; T: 25.3.2020

Důvodem pro předložení návrhu zákona je implementace nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty týkajících se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Jde o zásadní změny při uplatňování daně z přidané hodnoty pro
• prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy,
• dovoz zboží nízké hodnoty,
• plnění usnadněná provozovatelem elektronického rozhraní a
• použití zvláštního režimu jednoho správního místa.
Účinnost zákona se navrhuje k datu 1. ledna 2021 s výjimkou dílčích změn, u kterých se v návaznosti na příslušné právní předpisy Evropské unie stanoví účinnost od 1. října 2020. Tato zvláštní účinnost umožní osobám, které od 1. ledna 2021 chtějí použít zvláštní režim jednoho správního místa na základě nových pravidel, registrovat se k tomuto zvláštnímu režimu již od 1. října 2020.

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/