174/19 Novela zákona o sociálních službách; T: 15.1.2020

Novela zákona o sociálních službách zejména reaguje na ne úplně optimální stav ochrany lidských práv, ochrany zdraví a života klientů sociálních služeb. Proto novela přináší nová opatření na ochranu práv klientů, života a zdraví klientů v sociálních službách. V dílčích částech procesu poskytování sociálních služeb se posilují nástroje, které mají přispět k tomu, aby osoby, které vstupují do systému sociálních služeb, byly dostatečně chráněni. Cílem úpravy není dublovat stávající právní úpravu, která se zaměřuje na ochranu osob ve společnosti. Osoby, které vstupují do sociálních služeb, je vyhledávají právě proto, že jsou sociálně vyloučeny či ohroženy sociálním vyloučením a úkolem státu je právě tyto osoby efektivně chránit a trestat jakékoliv postupy poskytovatele a jeho zaměstnanců, kteří pošlapávají lidskou důstojnost a práva klientů sociálních služeb.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/