173/19 Návrh zákona, kterým se mění z.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, T: 24.1.2020

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v horizontálním přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce (rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě), které jsou sloučeny do jediné směrnice.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/