166/19 Novela zákona o HK ČR a AK ČR; T: 3.1.2020

Důvodem předložení návrhu zákona je snaha o rozvoj řemesel a řešení nezájmu mladé generace o tyto obory, který je příčinnou nedostatku řemeslníků na trhu práce.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/