163/14 NV, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., o účetnictví; T: 9.10.2014

Cílem předložené novely je zpřesnění v oblasti vykazování, vztahující se k novému právnímu institutu právo stavby zakotvenému novým občanským zákoníkem, a legislativně technická úprava k zajištění vyšší právní jistoty pro uživatele vyhlášky a k odstranění možných nesprávných interpretací. Ustanovení § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

Související soubory