155/20 Novela zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení; T:29.9.2020

Nová právní úprava krizového zákona je navrhována v návaznosti na novelu ústavního zákona o bezpečnosti, kde dochází na ústavní úrovni k zakotvení stavu nebezpečí. Změnou v případě stavu nebezpečí je nejen jeho zakotvení v ústavním  zákoně o bezpečnosti, ale i možnost vyhlášení tohoto stavu vládou, a to pro celé území České republiky či jen pro jeho část. S ohledem na nové kompetence vlády je tak nezbytné, aby v krizovém zákoně byly upraveny podrobnosti vyhlášení stavu nebezpečí, a to především, která práva a svobody lze v době stavu nebezpečí omezit a které lze povinnosti uložit.

Připomínky zasílejte s využitím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2020.

 

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/