131/13 Návrh zákona v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví; MIMOŘÁDNÝ T: 2.10.2013

Uvedená novela řeší některé drobnější úpravy zákona, a to většinou legislativně technické povahy, resp. vyplývající z nedůsledného promítnutí přijatých poslaneckých pozměňovacích návrhů do navazujících ustanovení zákona. Tyto dílčí nedostatky nebylo možné řešit v rámci přijetí uvedeného zákona s ohledem na postup jeho legislativního procesu v Parlamentu České republiky, a to mimo jiné s ohledem na rozpuštění Poslanecké sněmovny v září 2013. Přijetí těchto změn, s nimiž nejsou spojeny žádné rozpočtové ani jiné dopady, je velmi potřebné z pohledu legislativní precizace zákona o povinném značení lihu a v zájmu předcházení případným výkladovým nejasnostem.

Související soubory