127/09 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2010; T: 30.7.2009

K provedení § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, stanoví Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) v souladu s § 27 písm. a) a b) program statistických zjišťování na následující kalendářní rok. Program je stanoven formou vyhlášky, kterou ČSÚ vypracovává v součinnosti s ministerstvy, popřípadě i s jinými správními úřady, a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 je vyhlášen vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku ve Sbírce zákonů.

V Programu na rok 2010 jsou zahrnuta statistická zjišťování určená k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky (viz § 4 zákona).

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.