125/19 Zpráva o životním prostředí České republiky 2018; T: 30.9.2019

V roce 2018 došlo na základě diskuze mezi zpracovatelem, MŽP a příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR k úpravě konceptu Zprávy. Bylo dohodnuto, že Zpráva o životním prostředí v jejím dosavadním pojetí bude zpracována jednou za dva roky. V mezidobí bude zpracováno shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji ŽP. Publikování a aktualizace dat probíhá i nadále na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/