123/17 Národní akční plán pro byznys a lidská práva; T: 17.8.2017

Národní akční plán pro byznys a lidská práva si klade za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností.

Soubory