122/20 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019; T:7.9.2020

Zpráva o plnění opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí a snižování administrativní zátěže podnikatelů včetně příloh obsahujících programové podpory. Materiál je rozdělen na tři části. První část se věnuje snižování administrativní zátěže při podnikání v roce 2019, druhá část je zaměřená na podporu pro malé a střední podnikatele v roce 2019, třetí část shrnuje plány do budoucna.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 9. 2020 do 12 hodin.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/