12/13 Návrh zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku; T: 13.2.2013

Cílem zákona je stanovit základní procesní úpravu pro řízení před rozhodčí komisí spolku. Principy právní úpravy jsou obdobné, jako principy rozhodčího řízení. Vychází se ze zvláštních obecných pravidel a subsidiárního použití občanského soudního řádu, jakožto základního procesního předpisu ve věcech civilního řízení sporného.Cílem má být rychlé řešení sporů spadající do spolkové samosprávy. Navrhuje se stanovit i zvláštní úpravu pro doručování. Zákon požaduje, aby rozhodčí komise spolku vydala rozhodnutí v krátké době. Navrhuje se doba 3 měsíců.

Související soubory