114/10 NV-vodní nádrže a toky, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory; T: 19.5.2010

Důvodem předložení návrhu je zvýšení bezpečnosti provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách.

Situace souvisí s tím, že v posledních letech došlo k progresivnímu nárůstu počtu plavidel na vnitrozemských vodních cestách a vodních nádržích v České republice. Na území ČR však neexistuje subjekt, který by v mimořádných situacích poskytoval profesionální technickou pomoc plavby neschopným plavidlům. Subjekty dotčenými navrhovanou úpravou vyhlášky jsou provozovatelé plavidel a Státní plavební správa jako plavební úřad. Cílem novelizace je zvýšení bezpečnosti provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách a vodních nádržích.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory