110/20 Návrh zákona č. 236/1995 Sb., o platu, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; T:8.9.2020

Důvodem předložení návrhu zákona je objektivní potřeba racionalizace odměňování za výkon funkce podle zákona č. 236/1995 Sb., a to i s ohledem na očekávaný hospodářský vývoj v důsledku epidemie COVID-19. Důvodem pro nový mechanismus stanovení minimální mzdy je nejen potřeba předvídatelného výpočtu platových základen, ale také snaha stabilizovat rozkolísaný vývoj relace minimální mzdy k průměrné mzdě. Výši a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje vláda nařízením zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. V závislosti na aktuálních záměrech a cílech se přístupy uplatňované v minulosti k valorizaci minimální mzdy velmi výrazně měnily, což mělo za důsledek, že vývoj minimální mzdy byl tak velmi těžko předvídatelný a byl příčinou opakujících se rozporů mezi sociálními partnery.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 9. 2020.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/